مسئله ۵۲۶: اگر با سپردن پول به کسی بخواهیم در هر ماه درصد مشخصی از سود پول از او دریافت کنیم، راه حل بدون ربا چیست؟

اگر پول را به شخصی بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید ربا و حرام است و برای دوری از ربا چند راه وجود دارد:

۱-گیرنده پول را وکیل کنید تا با پول شما کالایی بخرد و آن را به هر کسی که بخواهد هر چند به خودش به صورت نسیه بفروشد سپس  مقدار مشخصی از مبلغ اضافی را که بابت نسیه گرفته است آن را به عنوان حق وکالت برداشته و باقی مانده را به شما به عنوان موکل (صاحب پول) برگرداند.

۲- او را وکیل کنید  تا با پول شما کار حلال و مشروع کند ، هر چه سود به دست آمد به شما تعلق می گیرد و به او حق وکالت بدهید.

با  او عقد مضاربه انجام دهید به این ترتیب که سرمایه از شما و کار تجاری از او، سودی که حاصل می شود بین هر دو به نسبتی که در عقد قرار می-گذارید تقسیم می گردد. در مضاربه لازم است نسبت  درصد سود را تعیین کنید برای مثال: قرار می گذارند هر چه سود حاصل شد مقداری از آن (نصف، یک سوم یا …) به مالک تعلق گیرد و مقداری از آن به عامل ضمناً بنظر غالب مراجع نمی توانند مبلغ پول را معین کنند مثلا صاحب پول بگوید هر ماه صد هزار تومان به من بده.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در مسح پا می شود با یکی از دو دست هر دو پا را مسح کرد؟