مسئله ۴۷۵: کسی که شیعه است ولی خمس نمی دهد اگر مالی به من هدیه کند که خمسش را نداده است آیا باید خمس آن را بدهم؟

بر شخص گیرنده واجب است که خمس آن را بدهد [مشهور مراجع]

خمس آن بر عهده بخشنده است و بر شخص گیرنده چیزی لازم نیست. [آیت الله سیستانی] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه دار بعد از ظهر به جایی که قصد ده روز دارد برسد روزه اش چه حکمی دارد؟