مسئله۴۰۷: اگر روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم میشود آیا می تواند بخوابد؟

بله می تواند بخوابد و روزه اش صحیح است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  چه نوع حائلی در نماز جماعت دارای اشکال است؟