مسئله ۳۷۸: اگر روزه دار بعد از ظهر به وطن یا جایی که قصد ده روز دارد برسد روزه اش چه حکمی دارد؟

باطل است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در کفاره می توان به جای آرد یا نان و گندم مواد خوراکی دیگر یا پول آن را به فقیر داد؟