اگر مشتری کالایی را سفارش دهد، آیا می‌توان آن کالا را به صورت مرابحه به وی فروخت؟ آیا مرابحه سفارشی صحیح است؟ بدین معنا که، به عنوان مثال: فروشنده به درخواست مشتری جنسی را بخرد، سپس با اضافه سودی، به مشتری بفروشد؟

بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. و در فرض سؤال، اگر شخص واقعاً کالا را (هر چند به سفارش مشتری) برای خود بخرد و سپس با اختیار کامل به مشتری بفروشد، اشکالی ندارد و معامله صحیح است.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:(۱)

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):فى‌نفسه مانعى ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):اگر برای خود مى‌خرد و سپس با اختیار کامل به طرف بفروشد اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):چنانچه معامله واقعی باشد نه صوری صحیح است.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):چنانچه با توافق و  شرط قبلی بایع چیزی را به مشتری بفروشد و دوباره آن چیز را از وی بخرد حرام و باطل است.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): بله، صحیح است.

 

________________________________________

(۱). استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) .

منبع: اسلام کوئست

شاید بپسندید:  مهم‌ترین تعالیم و آموزه‌های سوره مائده چیست؟ تفسیر سوره مائده را بیان نمایید؟