مسئله۴۱۶: اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از چند روز یادش بیاید، حکم روزه اش چیست؟

روزه هایی که گرفته صحیح است و بنابر احتیاط مستحب قضای آن را بگیرد. [مشهور]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  روش های تشخیص جهات در روز را توضیح دهید؟