مسئله ۳۳۰: اگر زنی بدون اجازه شوهرش به سفر برود نمازش چه حکمی دارد؟

نمازش را باید کامل بخواند چون سفر معصیت محسوب می شود.  [غالب مراجع]

بنابر احتیاط واجب باید نمازش را کامل بخواند. [آیت الله مکارم]

نمازش را باید کامل بخواند اگر این سفر باعث نشوز باشد. [آیت الله خویی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کارمزدی که صندوق های قرض الحسنه می گیرند چه حکمی دارد