مسئله۵۰۳: اگر زنی از شوهرش  بعد از رابطه زناشویی جدا شود و بعد از اتمام عده با مرد دیگری ازدواج کند و دختری به دنیا آورد آیا آن دختر به شوهر سابقش محرم است؟

بله آن دختر به شوهر سابق این زن محرم است و ربیبه او محسوب می شود چون در تعریف ربیبه آمده است که به دختر زن انسان که از شوهر دیگر است گفته می شود چه از شوهر قبل باشد و یا از شوهر بعد. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر پسر و دختر رابطه نامشروع برقرار کنند آیا بعداً میتوانند با هم ازدواج کنند؟