مسئله۴۲۱: اگرشخصی بعد از تحقیق یقین کند صبح نشده و مفطری انجام دهد و بعد کشف خلاف شود آیا باید قضا آن روز را انجام دهد؟

قضا واجب نیست [آیات عظام: امام فاضل، سیستانی، مکارم بهجت،  خوئی  ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر در ماه رمضان تا بعد اذان بخورد و بعدا بفهمد صبح بوده تکلیفش چیست؟