مسئله ۵۱۰: اگر پسر و دختر با همدیگر رابطه نامشروع برقرار کنند آیا بعداً می توانند با همدیگر ازدواج کنند؟

بعداً می تواند آن زن را برای خود عقد کند. [آیات عظام: امام، بهجت، مکارم]

بنابر احتیاط واجب قبل از آن که توبه کند با او ازدواج نکند. [آیت الله سیستانی]

بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد کند. [آیات عظام: خویی، تبریزی، فاضل، وحید] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی قبل اذان صبح نیت روزه کند و تا اذان مغرب بخوابد حکم روزه اش چیست؟