مسئله ۴۳۱: کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه خوری عمدی ماه رمضان را بگیرد، آیا باید پی در پی بگیرد؟

باید سی و یک روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه پی در پی نباشد اشکال ندارد. و نباید موقعی شروع کند که در بین سی و یک روز روزی باشد که مانند عید قربان روزه آن حرام است.[مشهور] آیات عظام بهجت و سیستانی: یا واجب باشد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  وظیفه مستحاضه متوسطه نسبت به نماز چیست؟