مسئله ۴۹۲: اگر کسی نذر کند مقداری پول راصدقه بدهد چنانچه قبل از  صدقه دادن بمیرد آیا بر ورثه لازم است پرداخت نمایند؟

اگر نذر کند مقدار معینی صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. [آیات عظام: امام،بهجت]

لازم نیست آن مقدار را ورثه صدقه بدهند. [آیات عظام: سیستانی، خویی، وحید، فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کفن هایی که در بازار به فروش می رسد چه اشکالاتی دارد؟