مسئله315:  فردی مقدارنمازهاي قضاي خود را نمی داند تکلیفش چیست؟

چنانچه مقدار کمتر را که یقین دارد بخواند کافی است مثلاً نمی داند 2 ماه نماز قضا دارد یا 3ماه اگر همان 2 ماه را بخواند   کافی است.  [مشهور]

نکته: این مطلب نسبت به نمازهايي كه از پدر قضا شده است و به گردن پسر بزرگتر است  جاری وساري  است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مقدار واجب و مستحب مسح سر و پا چقدر است؟