مسئله۴۲۷: اگر  کسی که تعداد روزه هایی که روزه نگرفته را نمی‌داند حکمش چیست؟

جایز است به مقدار ی  که یقین دارد از او فوت شده  قضا کند واضافه بر آن احتیاط مستحب است [ آیات عظام:  امام- مکارم -خامنه ای- خوئی- گلپایگانی- سیستانی- تبریزی- صافی و..]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در خود سفر می شود نذر روزه مستحبی کرد؟