مسئله ۲۸۶: طریقه اقتدا در رکعت سوم و چهارم چگونه است؟

اگر مأموم بداند که اگر اقتداء کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمی رسد بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود و بعد اقتدا کند لذا افرادی که می خواهند در رکعت سوم و چهارم اقتداء کنند باید سوره حمد را بخوانند و در صورتی که وقت داشته باشند باید سوره را هم بخوانند. 

منبع : کتاب شریعت آسان ، ضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر عرق جنب از حرام آیا نجس است و آیا می شود با آن نماز خواند؟