مسئله ۳۲۸: مسافت را از کجا محاسبه کنیم؟

باید دیوار شهر را در نظر بگیریم و اگر شهر دیوار ندارد باید آخرین منزل شهر را در نظر بگیریم . [آیات عظام: امام- خویی- مکارم- بهجت]

اگر شهر دیوار دارد باید از آخرین منزل شهر در نظر گرفت  و اگر برخی از منزل ها خارج از دیوار شهر ساخته شده ،آخر شهر را باید از این منزل ها محاسبه کرد نه دیوار شهر. [آیات عظام: سیستانی- فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در چه مسائلی نمی توان تقلید کرد؟