استطاعت مورد نظر در حج چگونه حاصل می‌شود؟

یک از شروط وجوب حج تمتع، «استطاعت» است، یعنی تا زمانی که شخص توانایی رفتن به حج برایش حاصل نشود، حج بر او واجب نمی‌گردد. حال این استطاعت اقسامی دارد که عبارتند از:

استطاعت مالى؛ یعنى داشتن توشۀ راه و مَرکب سوارى، یا داشتن پول یا کالایى که بتوان با آن هزینه‌های سفر را تأمین نمود. همچنین شرط است که مخارج برگشتن را نیز داشته باشد، ولی داشتن پول قربانی، جزو استطاعت شمرده نمی‌شود.

شایان ذکر است امروزه که رفتن به سفر حج، معمولاً با ثبت‌نام و به صورت نوبتی انجام می‌شود، چنانچه کسی توانایی مالی ثبت‌نام را داشته باشد، ولی دست‌اندکاران مربوطه (به هر علتی) از ثبت نام خودداری نمایند و وی جز از این طریق نتواند به حج مشرف شود، استطاعت برای وی حاصل نشده است.

رجوع به کفایت؛ یعنى حاجی بعد از بازگشت از سفر حج، جهت تأمین هزینه عادی زندگی، دچار مشکلی نشود و نیاز به کمک کسی‌ نداشته باشد.

استطاعت بدنی؛ پس بر بیماری که قدرت رفتن به حج ندارد، یا برای او حرج و مشقت زیاد دارد، حج واجب نیست.

استطاعت طریقى؛ یعنی راه رفتن به حج باز باشد.

استطاعت زمانى؛ پس اگر وقت تنگ است به طورى که نمى‌تواند به حج برسد، در آن سال حج بر او واجب نیست.(۱)

 

________________________________________

(۱). ر.ک: محمودى، محمد رضا، مناسک حج (محشّٰى)، ص ۳۲ و ۵۲ و ۵۵، نشر مشعر، تهران، ویرایش‌جدید، ۱۴۲۹ ه‍ ق.

منبع: اسلام کوئست

شاید بپسندید:  چطوری خلاقیت فرزندم را تقویت کنم؟