مسئله ۵۱۴: حکم ربا خواری را بیان کرده و انواع آن را نام ببرید؟

خداوند در قرآن می فرماید: «اَحَلَّ الله البیعَ و حَرَّم الربا» و در روایت داریم گناه یک درهم ربا بزرگ تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند. و مراجع تقلید هم در رساله های خود فرموده اند: رباخواری حرام است و فرد رباخوار مالک پول نمی شود و باید آن را به صاحبانش برگرداند.

ربا بر دو گونه است: ۱- ربای در معامله ۲- ربای در قرض

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کفن هایی که در بازار به فروش می رسد چه اشکالاتی دارد؟