در این مطلب فیلم آموزش تصویری html و css به زبان فارسی تهیه شده است.

لینک دانلود فیلم آموزش تصویری

شاید بپسندید:  دانلود درس احتجاجات استاد سیدان