در این مطلب کلیپ زیر بنای فرهنگ اسلامی در بیانات شهید مرتضی مطهری تهیه شده است.

 

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود درس خارج اصول استاد رضازاده سال جاری امسال سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳