دانلود سخنرانی رائفی پور در مورد فراماسونری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فراماسونری به صورت تصویری و صوتی برای دانلود تهیه شده است

فایل تصویری

فایل تصویری

فایل صوتی

فایل صوتی

منبع : زهرا مدیا

شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی رائفی پور درباره دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری