کلیپ پاسخ استاد نبویان درباره پلوتونیم ایران و اینکه آیا پلوتونیوم ایران فقط مناسب بمب هست؟ و اینکه پلوتونیوم میخوایم چکار؟ در این مطلب تهیه شده است

لینک دانلود
دانلود کلیپ پاسخ استاد نبویان درباره اینکه پلوتونیم ایران به چه درد میخورد

 

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود کلیپ تحلیل نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی بخش ۱و۲و۳