در این قسمت مناجاتی برای روز اربعین امام حسین علیه السلام تهیه شده است.

 

اسلام ز سعی مسلمین ریشه گرفت

وز خون حسین نخل دین ریشه گرفت

نخلی که حسین روز عاشورا کاشت

از اشک عزای اربعین ریشه گرفت

 

منبع: حسینیه پایگاه اشعار

شاید بپسندید:  بررسی روایت «خدایا، کسی را که عقل دادی، چه چیزی ندادی؛ و کسی را که عقل ندادی، چه چیزی دادی»