درس تفسیر استاد سید کاظم مصطفویسال ۹۲-۹۳ برای دانلود فراهم شده است.
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تفسیر آیه ۱۴۳٫٫٫ ۹۲/۰۹/۲۰
تفسیر آیه ۱۳۸٫٫٫ ۹۲/۰۹/۱۳
تفسیر آیات ۱۳٫٫٫ ۹۲/۰۹/۰۶
تفسیر آیه ۲۸ … ۹۲/۰۸/۲۹
تفسیر آیات ۱۲٫٫٫ ۹۲/۰۸/۰۸
تفسیر آیه ۱۲۴٫٫٫ ۹۲/۰۸/۰۱
تفسیر آیات ۱۲٫٫٫ ۹۲/۰۷/۱۷
ادامه بحث دربا… ۹۲/۰۷/۱۰

 

درس تفسیر استاد سید کاظم مصطفویسال ۹۲-۹۱ برای دانلود فراهم شده است.
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تفسیر آیات ف… ۹۲/۰۳/۰۱
آیات ۴۷ و ۴۸ … ۹۲/۰۲/۱۸
تفسیر آیه ۴۰ … ۹۲/۰۲/۰۴
آیه ۳۸ سوره … ۹۲/۰۱/۲۸
آیه ۳۷ سوره … ۹۲/۰۱/۲۱
شرط بهره مند… ۹۱/۱۲/۲۳
۹۱/۱۲/۱۶
توضیح متقین د… ۹۱/۱۲/۰۹
در توضیح بیش… ۹۱/۱۲/۰۲
ادامه تفسیر آ… ۹۱/۱۱/۲۵
بحث تفصیلی … ۹۱/۱۱/۱۸
اهل بیت در قر… ۹۱/۱۱/۱۱
آیات مربوط به … ۹۱/۱۱/۰۴
شاید بپسندید:  دانلود درس مسائل مستحدثه استاد اشرفی شاهرودی