دانلود نمونه سوال آزمون ورودی دکتری شیمی- شیمی معدنی سال ۱۳۹۴
دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی معدنی سال 1394
در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته شیمی معدنی سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۱۴ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

معرفی شیمی معدنی

شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها ، مواد معدنی و خواص آنها سروکار دارد.شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها به جز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.

گرایش معدنی دارای شاخه های متفاوتی می باشند که به برخی از آن ها در زیر اشاره شده است

کریستالوگرافی (Crystallography)، زیر مجموعه ای از علم کانی شناسی یا مینرالوژی است و علم آرایش اتم ها در جامدات است.  این علم در یک نکته مهم، از علوم فیزیک و شیمی که رابطه نزدیکی با آن دارند متمایز می شود. در حالی که موضوع این علوم بررسی حالات و تغییرات جسم است، هدف اصلی بلورشناسی در وهله اول بررسی خود جسم است و این جسم بلور یا کریستال نامیده می شود.

نانو ذرات معدنی: نانوذرات رایج‌ترین عناصر در علم و فناوری نانو بوده و خواص جالب‌توجه آنها باعث گردیده است کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع شیمیایی، پزشکی و دارویی ، الکترونیک و کشاورزی داشته باشند.

کاتالیست های معدنی: کاتالیست ها به دو دسته ی متفاوت زیر تقسیم می شوند:

کاتالیست های همگن که اگر کاتالیست در فاز مشابه با فاز واکنش  دهنده ها قرار داشته باشد، کاتالیست همگن نامیده می شود، کاتالیست های غیرهمگن، اگر کاتالیست در فازی متفاوت با فاز  واکنش دهنده ها باشد، کاتالیست غیرهمگن نامیده می شود.
آلی فلزی: شیمی آلی فلزی به ترکیباتی گفته می‌شود که حداقل یک پیوند کربن _ فلز داشته باشد  و شامل فلزات واقعی و شبه فلزات از قبیل Si ، As ، B  می‌باشد.
طبقه بندی ترکیبات آلی فلزی را می توان به صورت زیر انجام داد
مشتقات عناصر گروه اصلی
عناصر اصلی در گروهها (که فقط با الکترونهای s و p پیوند تشکیل می‌دهند.) عموما پیوندهای کووالانسی سیگما با کربن تشکیل می‌دهند، باستثنای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با کربن عمدتا یونی است. ساختمان هایی که کمبود الکترون دارند، بوسیله عناصری از قبیل Al ، Mg ، Be ،Li تشکیل می‌شوند و ترکیبات خوشه‌ای را تولید می‌کنند.
مشتقات عناصر واسطه
در مورد فلزات واسطه (که برای تشکیل پیوند از اوربیتالها و الکترونهای d و در صورت لزوم f استفاده می‌کنند) معمولا کمپلکسهای π دارنده پیوندهای داتیو تشکیل می‌شود.

شاید بپسندید:  دانلود آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی سال ۱۳۹۴

بیوشیمی معدنی: بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند.

شیمیدان معدنی با مسئله تعیین ساختار ، خواص و واکنش پذیری گستره فوق‌العاده وسیعی از مواد، که دارای خواص بسیار متفاوت و الگوهای فوق‌العاده پیچیده ساختاری و واکنش پذیری‌اند، مواجه است.

در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته شیمی معدنی سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۱۴ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی معدنی سال 1394