دانلود نمونه سوال آزمون ورودی دکتری زمین شناسی زیست محیطی سال ۱۳۹۴
دانلود آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی سال 1394
در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۰۶ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی زیست محیطی” از جمله شاخه های جدید زمین شناسی است که به همراه “زمین شناسی نواحی شهری”، نقش بسیار مهمی در ایمنی انسان و تامین منابع مورد نیاز او بازی می کند. نقش این دو شاخه آن قدر زیاد است که زمین شناسی یکی از مهمترین رشته های علوم پایه در قرن بیست و یکم نامیده می شود. در کشورهای پیشرفته ی جهان، تقریبا هیچ پروژه ای بدون تایید این دو شاخه ی علوم زمین امکان اجرا ندارد و اجرای هر پروژه ای منوط به دریافت مجوز مطالعات زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی نواحی شهری است. به همین دلیل و به منظور اشنایی خوانندگان، بخش هایی از مطالب استاندارد تهیه ی نقشه های زمین شناسی زیست محیطی در ادامه ارائه می شوند.

تعریف کلی یک محیط :

واژه ی محیط در بررسی های گوناگون علمی مفهومی کلی دارد که عبارت است از: وضعیت فیزیکی – شیمیایی و جایگاه یک عامل طبیعی یا فرایندی ویژه، در زمانه ای دیرینه یا کنونی. بنابراین محیط های متفاوتی را می توان تعریف کرد. چنانچه این عامل طبیعی، انسان باشد، (محیط زیست انسان) نامیده می شود که برای ساده تر شدن، تنها به نام محیط زیست اکتفا می شود. در موارد دیگر نیز نام عامل و یا فرایند به دنبال واژه ی محیط خواهد آمد تا موضوع روشن باشد، مانند محیط رسوبی، محیط زمین شناسی، محیط زیست آبزیان، محیط ژئوشیمیایی، محیط زمین شناسی مهندسی و محیط های دیگر.
زیست محیط انسان
زیستگاه انسان، قسمتی از بالاترین لایه های پوسته ی زمین است که در آن سنگ و خاک، آب و زیستمندان دیگر وجود دارند و پوششی از هوا آن ها را دربر گرفته است.

شاید بپسندید:  دانلود آزمون دکتری مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی سال ۱۳۹۴

زمین شناسی زیست محیطی
در تعریف زیست محیط انسان نوشته شده است که قسمت هایی از سنگ کره، آبکره و هواکره دربرگیرنده ی زیست محیط هستند.

بنابراین، بررسی این بخش های بزرگ کره زمین، اهمیت به سزایی دارد. از سوی دیگر، انسان و عملکرد او بر دو بخش یاد شده و همچنین اثر آن ها بر زندگی انسان، موضوعی است نیازمند بررسی های ویژه که در این مقاله به آن می پردازیم. ابتدا به تعریف های زیر توجه کنید:

الف) زمین شناسی زیست محیطی عبارت است از: به کارگیری دانسته ها، داده ها و روش های زمین شناسی که چاره جویی و رهیافت های مناسب برای جلوگیری از نارسایی ها و زیان آوری کارکردهای انسان بر محیط زیست را ممکن می سازد. این رهیافت ها و معرفی خسارت کارکردها، سرانجام برنامه ریزان توسعه ی پایدار و قانونگذاران کشور را برای مشخص کردن بایدها و نبایدها یاری می رسانند.

ب) عنصرهای زمین شناسی زیست محیط که از دیدگاه زمین شناسی به آنها پرداخته می شود

در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۰۶ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

دانلود آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی سال 1394