دانلود نمونه سوال آزمون ورودی دکتری زمین شناسی اقتصادی سال ۱۳۹۴
دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی سال 1394
در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته زمین شناسی اقتصادی سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۰۹ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی بعد از دوره کارشناسی شروع می شود و هدف از آن گسترش دانش زمین شناسی و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که بتواند آمادگی لازم را در جهت تحقیق و تعلیم پیدا نماید. این دوره شامل هشت رشته به شرح زیر است:
آب شناسی- پترولوژی- تکتونیک- زمین شناسی – اقتصادی زمین شناسی مهندسی- زمین شناسی نفت- سنگ شناسی رسوبی شناسی- فسیل شناسی و جینه شناسی

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی این دوره ۳۸ واحد به شرح زیر می باشد:
– دروس الزامی ۱۸ واحد
– دروس اختیاری ۱۲ واحد
– پایان نامه ۸ واحد

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی ـ اقتصادی

کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم ۱
۱ ۳۲۱۴۱۰۰۷ ژئو شیمی وموقعیت تکتونیکی سنگهای آذرین – نظری خیر اصلی
۲ ۳۲۱۴۱۰۱۸ ژئو شیمی وموقعیت تکتونیکی سنگهای آذرین – عملی خیر اصلی
۳ ۳۲۱۴۳۰۱۴ مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیای نظری – GIS خیر اصلی
۴ ۳۲۱۴۳۰۲۵ مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیای عملی – GIS خیر اصلی
۵ ۳۲۱۴۳۰۵۸ کانیهاوسنگهای صنعتی خیر اصلی
۶ ۳۲۱۴۳۰۶۹ پترولوژی تجربی خیر اصلی
۷ ۳۲۱۴۳۰۷۰ زمین شناسی ایزوتوپها خیر اصلی
۸ ۳۲۱۴۳۱۰۵ اجرای پروژه های اکتشافی – عملی خیر اصلی
۹ ۳۲۱۴۳۱۵۰ اصول اکتشافات ژئوفیزیکی – نظری خیر اصلی
۱۰ ۳۲۱۴۳۳۶۵ کانسارهای آذرین ودگرگونی خیر اصلی
۱۱ ۳۲۱۴۳۳۷۶ کانسارهای رسوبی خیر اصلی
۱۲ ۳۲۱۴۳۳۸۷ اصول اکتشافات ژئوفیزیکی – عملی خیر اصلی
۱۳ ۳۲۱۴۳۳۹۸ روشهای تجزیه نمونه های معدنی خیر اصلی
۱۴ ۳۲۱۴۳۵۶۹ اصول اکتشافات ژئوشیمیائی – نظری خیر اصلی
۱۵ ۳۲۱۴۳۵۷۰ اصول اکتشافات ژئوشیمیائی – عملی خیر اصلی
۱۶ ۳۲۱۴۳۵۹۲ روشهای تجزیه نمونه های معدنی – عملی خیر اصلی
۱۷ ۳۲۱۴۳۶۰۵ ذخایر معدنی ایران و منشاء آنها – عملی خیر اصلی
۱۸ ۳۲۱۴۳۶۱۶ ذخایر معدنی ایران و منشا آنها خیر اصلی
۱۹ ۳۲۱۴۳۶۷۲ کانیهای رسی خیر اصلی
۲۰ ۳۲۱۴۳۶۸۳ کانیهای رسی خیر اصلی
شاید بپسندید:  دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته تاریخ سال ۱۳۹۴ + کلید
در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته زمین شناسی اقتصادی سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۰۹ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی سال 1394