دانلود نمونه سوال آزمون ورودی دکتری علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری سال ۱۳۹۴
دانلود سوالات آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری سال ۱۳۹۴
در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۲۳ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

معرفی رشته فیزیولوژی جانوری
علم فیزیولوژی به بررسی اعمال حیاتی موجود زنده، اندام، بافت، سلول و اندامکها داخل سلولی می‌پردازد. در فیزیولوژی نقش تغییرات محیطی اعم از تغییرات محیط داخلی و یا محیط خارجی بر فرآیندهای زیستی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین تاثیر متقابل فرآیندهای زیستی بر یکدیگر و روابط بین آنها مورد تحقیق واقع می‌شود.

فیزیولوژی یکی از مهمترین شاخه‌های بیولوژی است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندامها، بافتها، سلولها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط‌های مختلف و یا در شرایط گوناگون موجود زنده مورد بررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آنها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

طبقه بندی فیزیولوژی
فیزیولوژی عمومی: این نوع فیزیولوژی قوانین حاکم بر پاسخ ماده زنده نسبت به تاثیرات محیطی و فرآیندهای حیاتی موروثی، همچنین پدیده‌هایی که موجود زنده را از غیر زنده متمایز می‌سازد، را مورد مطالعه قرار می‌دهد. از شاخه‌های فیزیولوژی عمومی می‌توان فیزیولوژی سلولی را نام برد.

فیزیولوژی مقایسه‌ای: ویژگی خاص یک عمل را در گونه‌های مختلف و در یک گونه در مراحل مختلف تکامل فردی مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف نهایی فیزیولوژی مقایسه‌ای که اکنون به فیزیولوژی تکاملی تغییر نام یافته است، مطالعه قوانین تکامل عملکردهای فردی و گونه‌ای است.

فیزیولوژی تخصصی: به شاخه‌هایی از فیزیولوژی که به مطالعه عملکرد خاصی می‌پردازند (مثل فیزیولوژی گوارش یا گردش خون) و اغلب به عنوان رشته مشخصی از علوم نیز شناخته می‌شوند، فیزیولوژی تخصصی می‌گویند.

شاید بپسندید:  دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت سال ۱۳۹۴ + کلید

فیزیولوژی انسانی: به شاخه‌هایی مانند فیزیولوژی کار، فیزیولوژی تمرینات بدنی و ورزش، فیزیولوژی تغذیه و … تقسیم می‌شود.

فیزیولوژی پاتولوژیکی: شاخه‌ای تخصصی از فیزیولوژیست است که با مسائل خاص خود از فیزیولوژی طبیعی که فرایندهای حیاتی را در فرد سالمی بررسی می‌کند، مشخص می‌شود.

روشهای تحقیق در فیزیولوژی
فیزیولوژی علمی تجربی است و فیزیولوژیست مشاهداتش را به صورت کمی و کیفی بیان می‌کند. فیزیولوژیست برای ثبت و اندازه گیری مشاهداتش از ابزارها و دستگاههای خیلی پیچیده استفاده می‌کند. این دستگاههای خیلی حساس و دقیق که توسط فیزیولوژیست‌های مدرن بکار می‌روند، سبب بالا رفتن قدرت تفکیک اندامهای حسی می‌شوند. فیزیولوژیست‌ها فقط به مشاهده تنها اکتفا نمی‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند علت و چگونگی وقوع فرآیندهای فیزیولوژیک را کشف نمایند.

فیزیولوژی و ارتباط آن با علوم دیگر

فیزیولوژی با علوم دیگر رابطه نزدیک دارد، مثل علم فیزیک، شیمی. فیزیولوژی و علوم بافت شناسی (هیستولوژی)، سلول شناسی (سیتولوژی)، تشریح (آناتومی) و ریخت شناسی (مورفولوژی) کاملا به هم وابسته‌اند، به هم دیگر کمک کرده و بر هم تاثیر متقابل دارند، زیرا اعمال حیاتی بدون شناخت ساختمان ممکن نیست.

در این مطلب سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز رشته علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری سال ۱۳۹۴ کد ۲۲۲۳ برای دانلود تهیه شده است. برای دانلود سوالات شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. سوالات با لینک مستقیم قابل دانلود می باشد.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری سال ۱۳۹۴