دانلود درس رجال استاد محمد جواد شبیری زنجانی سال ۹۱ در این قسمت تهیه شده است.

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
فهرست بحث … جلسه ۱

 

شاید بپسندید:  دانلود درس امامت استاد ربانی گلپایگانی