درس کلام حضرت آیت‌الله سبحانی سال ۹۳-۹۲ در این قسمت برای دانلود تهیه شده است

دانلود درس کلام آیت‌الله سبحانی

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
توسل و بداء ۹۳/۰۶/۰۳

نماز در کنار ق… ۹۳/۰۶/۰۱
تکفیر در کلام … ۹۳/۰۵/۳۰
تکفیر کردن در … ۹۳/۰۵/۲۹
انکار ضروری د… ۹۳/۰۵/۲۸
عوامل سازنده… ۹۳/۰۵/۲۷
معنای کفر و ا… ۹۳/۰۵/۲۶
قرآن و ارزش ا… ۹۳/۰۵/۲۵
دانلود درس کلام حضرت آیت‌الله سبحانی سال جاری
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
نقد عقیده ی ا… ۹۲/۰۶/۱۳
آشنایی با مبا… ۹۲/۰۶/۱۲
آشنایی با مبا… ۹۲/۰۶/۱۰
عقائد باطل ابن… ۹۲/۰۶/۰۹
بطلان قول به … ۹۲/۰۶/۰۷
بطلان قول به … ۹۲/۰۶/۰۶
بطلان قول به … ۹۲/۰۶/۰۵
شاید بپسندید:  دانلود فیلم آموزش تصویری نمایش پوشه ها و فایل های هیدن شده