درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری سال جاری برای دانلود در این قسمت تهیه شده است.

دانلود درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
حکم گنج در ز… ۹۳/۰۹/۱۱
حکم گنج در ز… ۹۳/۰۹/۱۰
حکم گنج در ار… ۹۳/۰۹/۰۹
حکم گنج در ار… ۹۳/۰۹/۰۳
حکم گنج در ار… ۹۳/۰۸/۲۷
مفهوم صحیحه… ۹۳/۰۸/۲۶
مفهوم صحیحه… ۹۳/۰۸/۲۵
خمس اموال ر… ۹۳/۰۸/۲۰
مراد از مفهوم … ۹۳/۰۸/۱۹
اعتبار یا عدم ا… ۹۳/۰۸/۱۸
ملکیت معدن … ۹۳/۰۷/۲۹
ملکیت معدن … ۹۳/۰۷/۲۸
ملکیت معدن و… ۹۳/۰۷/۲۷
ملکیت معدن و… ۹۳/۰۷/۲۲
وحدت یا تعدد … ۹۳/۰۷/۰۸
وحدت یا تعدد … ۹۳/۰۷/۰۷
وحدت یا تعدد ا… ۹۳/۰۷/۰۶
کسر مؤونه اخ… ۹۳/۰۷/۰۱
کسر هزینه¬ه… ۹۳/۰۶/۳۱
حدّ نصاب در خ… ۹۳/۰۶/۳۰
درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
خمس غنائم ج… ۹۳/۰۱/۱۸
خمس غنائم ج… ۹۳/۰۱/۱۷
ارائه نظر نهایی… ۹۲/۱۲/۲۰
سیره پیامبر(… ۹۲/۱۲/۱۹
تبیین لفظ غن… ۹۲/۱۲/۱۸
بررسی نظر … ۹۲/۱۲/۱۳
مراد از غنیمت … ۹۲/۱۲/۱۲
منظور از غنیم… ۹۲/۱۲/۱۱
مراد از غنیمت … ۹۲/۱۲/۰۶
بررسی روایات… ۹۲/۱۲/۰۵
ادامه نقد نظر آ… ۹۲/۱۲/۰۴
نقد نظر آیت ال… ۹۲/۱۱/۲۹
منظور از غنیم… ۹۲/۱۱/۲۸
چیزهایی که خ… ۹۲/۱۱/۲۷
چیزهایی که خ… ۹۲/۱۱/۲۱
کتاب الخمس-… ۹۲/۱۱/۲۰
ارائه نظر نهایی… ۹۲/۱۱/۱۵
ادامه نقد ادلّه … ۹۲/۱۱/۱۴
نقد ادلّه روایی… ۹۲/۱۱/۱۳
ادامه نقد ادّله … ۹۲/۱۱/۰۸
ادامه نقد دلیل… ۹۲/۱۱/۰۷
ادلّه نظریه عدم… ۹۲/۱۱/۰۶
تبیین نظر صاح… ۹۲/۱۱/۰۱
ادامه تبیین نظ… ۹۲/۱۰/۳۰
نظر امام رحمه… ۹۲/۱۰/۲۴
بررسی روایات… ۹۲/۱۰/۲۳
کفایت یا عدم … ۹۲/۱۰/۲۲
کفایت یا عدم … ۹۲/۱۰/۱۷
پنج مسئله فر… ۹۲/۱۰/۱۶
مسائل هفت … ۹۲/۱۰/۱۵
قضای غسل ج… ۹۲/۰۹/۲۶
حکم غسل ج… ۹۲/۰۹/۲۵
حکم غسل ج… ۹۲/۰۹/۲۴
وقت فضیلت غ… ۹۲/۰۹/۱۹
انتهای وقت غ… ۹۲/۰۹/۱۸
انتهای وقت غ… ۹۲/۰۹/۱۷
وقت انجام غ… ۹۲/۰۹/۱۲
ادامه بررسی ر… ۹۲/۰۹/۱۱
بررسی روایات… ۹۲/۰۹/۱۰
ادامه روایات مر… ۹۲/۰۹/۰۵
حکم غسل رو… ۹۲/۰۹/۰۴
ادامه بررسی … ۹۲/۰۸/۲۸
بررسی فرع آخ… ۹۲/۰۸/۲۷
بررسی فرع چ… ۹۲/۰۸/۲۶
فرع سوم (از م… ۹۲/۰۸/۱۳
فرع دوم (از م… ۹۲/۰۸/۱۲
ادامه بحث سا… ۹۲/۰۸/۰۷
وقت نماز جمع… ۹۲/۰۸/۰۶
وقت نماز جمع… ۹۲/۰۸/۰۵
وقت نماز جمع… ۹۲/۰۷/۳۰
وقت نماز جمع… ۹۲/۰۷/۲۹
وقت نماز جمع… ۹۲/۰۷/۲۸
وقت نماز جمع… ۹۲/۰۷/۱۶
وقت نماز جمع… ۹۲/۰۷/۱۵
وقت نماز جمعه ۹۲/۰۷/۱۴
وقت نماز جمعه ۹۲/۰۷/۰۹
وقت نماز جمعه ۹۲/۰۷/۰۸
وقت نماز جمعه ۹۲/۰۷/۰۷
وقت نماز جمعه ۹۲/۰۷/۰۲
وقت نماز جمعه ۹۲/۰۷/۰۱
وقت نماز جمعه ۹۲/۰۶/۳۱
درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
بررسی مسئل… ۹۲/۰۲/۳۰
بررسی مسئل… ۹۲/۰۲/۲۹
ادامه بررسی … ۹۲/۰۲/۲۴
بررسی مسئل… ۹۲/۰۲/۲۳
بررسی آخرین … ۹۲/۰۲/۲۲
اموری که بر خ… ۹۲/۰۲/۱۷
شرائط خطبه … ۹۲/۰۲/۱۶
شرائط خطبه … ۹۲/۰۲/۱۵
(( ادامه بحث د… ۹۲/۰۲/۱۰
شرایط خطبه (… ۹۲/۰۲/۰۸
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۲/۰۳
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۲/۰۲
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۲/۰۱
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۱/۲۷
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۱/۲۶
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۱/۲۰
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۱/۱۹
شرائط خطبه (… ۹۲/۰۱/۱۸
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۲۲
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۲۱
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۲۰
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۱۴
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۱۳
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۰۸
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۰۷
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۲/۰۱
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۱/۳۰
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۱/۲۹
شرط چهارم … ۹۱/۱۱/۲۴
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۱/۲۳
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۱/۱۷
شرایط نماز ج… ۹۱/۱۱/۱۶
شرائط نماز ج… ۹۱/۱۱/۱۵
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۱/۰۹
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۱/۰۸
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۱/۰۳
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۱/۰۲
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۱/۰۱
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۰/۲۶
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۰/۲۵
حکم نماز جمعه ۹۱/۱۰/۲۴
بررسی شرط … ۹۱/۱۰/۱۲
بررسی نظریه … ۹۱/۱۰/۱۱
بررسی نظریه … ۹۱/۱۰/۱۰
یادآوری ۹۱/۱۰/۰۵
جمع‌بندی نظر … ۹۱/۱۰/۰۴
جمع‌بندی نظر … ۹۱/۱۰/۰۳
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۲۸
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۲۷
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۲۶
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۲۱
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۲۰
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۱۹
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۱۳
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۹/۱۲
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۸/۲۳
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۸/۲۲
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۸/۲۱
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۸/۱۶
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۸/۱۵
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۸/۱۴
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۸/۰۱
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۳۰
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۲۵
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۲۴
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۲۳
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۱۸
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۱۷
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۱۶
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۱۱
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۱۰
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۰۹
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۰۴
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۰۳
حکم نماز جمع… ۹۱/۰۷/۰۲
شاید بپسندید:  درس کلام جدید - علم و دین استاد ربانی گلپایگانی