دانلود نمونه سوال پایه دوم حوزه علمیه «خراسان رضوی» و «حوزه علمیه قم» سال ۱۳۹۳
دانلود نمونه سوال پایه دوم حوزه علمیه خراسان رضوی و حوزه علمیه قم و حوزه علمیه تهران و حوزه علمیه شهرستان ها حدود سال ۸۵تا ۹۴

در این مطلب نمونه سوالات پایه یک حوزه علمیه خراسان و قم تا خرداد سال ۱۳۹۴ برای دانلود تهیه شده است. در این سوالات سعی شده است از جدیدترین نمونه سوالات استفاده شود مگر اینکه نمونه سوالات درسی قابل دسترسی نباشد.

دانلود به صورت یکجا در انتهای مطلب

دانلود نمونه سوال ثلث اول و دومحوزه علمیه خراسان و قم (تا خرداد ۱۳۹۴)
خراسان قم
منطق مقدماتی (ثلث۱)  دانلود
منطق (ثلث ۱)  دانلود
نحو ۲(ثلث ۱)  دانلود
نحو ۳(ثلث ۱)  دانلود
نحو ۴ب(ثلث ۱)  دانلود
عقاید ۲(ثلث ۲)  دانلود
اخلاق ۲ (ثلث ۲)  دانلود
نحو ۲ (ثلث۲)  دانلود
نحو ۳(ثلث۲)  دانلود
نحو ۴ ب(ثلث۲)  دانلود
قرآن ۲(ثلث۲)  دانلود
 منطق ۱ و ۲  دانلود
دانلود نمونه سوال ثلث سوم (خرداد و شهریور)حوزه علمیه خراسان و قم (تا خرداد ۱۳۹۴)
خراسان قم آموزش صوتی آزمون آنلاین
قرآن ۲ دانلود دانلود  
منطق ۱ و ۲ دانلود
نحو ۲ ابن عقیل دانلود دانلود
نحو ۲ قواعد الاساسیه دانلود دانلود
نحو ۲ سیوطی دانلود دانلود
نحو ۴ ب دانلود دانلود
نحو ۳ ابن عقیل دانلود دانلود
نحو ۳ قواعد الاساسیه دانلود دانلود
نحو ۳ سیوطی دانلود
نحو ۴ الف دانلود دانلود
تاریخ ۲ دانلود دانلود  
منطق ۳ دانلود
منطق ۲ دانلود
عقاید ۲ دانلود دانلود  
خلاصه نویسی دانلود
روش مطالعه دانلود
روش تحقیق دانلود
تند خوانی دانلود
یادداشت برداری دانلود
آئین نگارش دانلود دانلود  
دانلود حدود ۱۳۶ نمونه سوال پایه ۱

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۴۰ مگابایت به صورت یکجا شامل ۲۴ فایل پی دی اف حوزه علمیه خراسان

عقاید۱، تجوید، احکام، تاریخ۱، آموزش قرآن، هدایه، صمدیه، نحو مقدماتی، صرف ساده ثلث۱، هدایه ثلث۲، قرآن۱ ثلث۲، صرف ثلث۲،تجوید ثلث۲ ،عقاید یک ثلث۲، خلاصه نویسی، روش مطالعه، روش تحقیق، تندخوانی، احکام ثلث۲، یادداشت برداری، اخلاق ثلث۲, آیین نگارش-اطلاعات بیشتر …

 
1500 تومان – دانلود
دانلود حدود ۲۶۷ دوره نمونه سوال پایه ۲

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۴۲ مگابایت به صورت یکجا با فرمت rar شامل ۲۵ فایل پی دی اف
قرآن۲، منطق ۱و۲، منطق ۳، نحو۲ ابن عقیل، نحو۲ قواعد، نحو۲ سیوطی، نحو۳ ابن عقیل، نحو۳قواعد الاساسیه، نحو۳ سیوطی،نحو۴ الف، نحو ۴ب، تاریخ ۲، منطق۳،عقاید۲ ثلث۲، منطق مقدماتی، منطق ثلث۱، نحو۲ ثلث۱و۲، نحو۳ ثلث۱و۲، نحو۴ب ثلث۱، منطق۱و۲ ثلث۲،عقاید ۲، نحو۴ب ثلث۲، قرآن۲ ثلث۲ –اطلاعات بیشتر …

 
1500 تومان – دانلود
دانلود حدود ۲۲۷ دوره نمونه سوال پایه ۳ به صورت یکجا

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۲۲ مگابایت به صورت یکجا شامل ۱۴ فایل پی دی اف حوزه علمیه خراسان

عقاید۳ ثلث۲و۳، جواهر البلاغه ثلث۱ و ۲و۳، نحو۴ ب ثلث۱، نحو۴ب ثلث۲، جواهر البلاغه، مختصر المعانی، قرآن۳، مهارت، نحو۴ب، نحو۵، تاریخ۳-اطلاعات بیشتر …

 
1500 تومان – دانلود
دانلود حدود ۱۴۶ دوره نمونه سوال پایه ۴ به صورت یکجا

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۲۵ مگابایت به صورت یکجا شامل ۱۸ فایل پی دی اف حوزه علمیه خراسان

فقه۱ ثلث۱، فقه۲ ثلث۱، عقاید۴ ثلث۲، فقه۱ ثلث۲، فقه۲ ثلث۲، اصول فقه ثلث۱،اصول الموجز ثلث۱، نهج۱ ثلث۲، اصول الموجز ثلث۲، عقاید۴، فقه۱، فقه۲، قرآن۴، نهج۱، علوم قرآنی، اصول۱ استنباط، اصول۱ الموجز، تاریخ ۴-اطلاعات بیشتر …

 
1500 تومان – دانلود
دانلود حدود ۹۷ دوره نمونه سوال پایه ۵ به صورت یکجا

نمونه سوال پایه۵ شامل: فقه۳ ثلث۱، فقه۴ ثلث۱، نهج البلاغه۲ ثلث۲، عقاید۵، فقه۳، فقه ۴، قرآن۵، نهج البلاغه۲، اصول۲ تاریخ۵ حوزه خراسان-اطلاعات بیشتر …

 
1500 تومان – دانلود
دانلود حدود ۱۱۹ دوره نمونه سوال پایه۶ به صورت یکجا

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۱۳ مگابایت به صورت یکجا شامل ۱۰ فایل پی دی اف حوزه علمیه خراسانفلسفه، فقه۵، فقه۶، حکومت اسلامی، نهج البلاغه۳، علوم قرآنی، علوم حدیث، اصول۳، قرآن۶، تاریخ۶-اطلاعات بیشتر …

 
1500 تومان – دانلود
دانلود حدود ۸ دوره نمونه سوال پایه۷

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۴ مگابایت به صورت یکجا شامل ۴ فایل پی دی اف

شامل: درس بدایه الحکمه، مکاسب ب۱، مکاسب ب۲، رسائل ب۱-اطلاعات بیشتر …

 
1300 تومان – دانلود
دانلود حدود ۱۱ دوره نمونه سوال پایه۸

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۵ مگابایت به صورت یکجا شامل ۵ فایل پی دی اف

شامل دروس: تلخیص الهیات ب۲، رسائل ب۲، رسائل ب۳، رجال ب۱، مکاسب ب۳-اطلاعات بیشتر …

 
1300 تومان – دانلود
دانلود حدود ۲۷ دوره نمونه سوال پایه۹

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۸ مگابایت به صورت یکجا شامل ۵ فایل پی دی اف

سامل دروس: کفایه ب۱،مکاسب ب۴، مکاسب ب۵، نهایه الحکمه ب۱، رجال ب۲-اطلاعات بیشتر …

 
1300 تومان – دانلود
دانلود حدود ۸۷ دوره نمونه سوال پایه۱۰

مشخصات فایل: نمونه سوال های زیر با حجم تقریبی ۱۵ مگابایت به صورت یکجا شامل ۷ فایل پی دی اف

شامل دروس: کفایه۲ ثلث۱، کفایه ب۲، کفایه ب۳، درایه الحدیث، مکاسب ب۶، نهایه ب۲، قرآن ۱۰-اطلاعات بیشتر …

 
1300 تومان – دانلود
شاید بپسندید:  قیمت روز گوشی سامسونگ گلکسی- Samsung galaxy grand