نمونه سوال آنلاین فقه ۴ حوزه علمیه

نمونه سوال آنلاین فقه 4 حوزه علمیه
در این قسمت سوالات خرداد و شهریور درس فقه ۴ برای آزمون آنلاین تهیه شده است. تمام سوالات به صورت استاندارد و از سوالات سراسری حوزه علمیه می باشد. شما می توانید پس از آزمون، بر روی گزینه راه اندازی مجدد کلیک کرده و چندین دوره از خودتان امتحان بگیرید. سیستم به صورت خودکار در هر بار آزمون سوالات جدید در اختیار شما قرار می دهد و به پاسخ های شما امتیاز می دهد و شما به راحتی می توانید خود را ارزیابی نمایید.تعداد سوالات در حال اضافه شدن است.

برای بزرگ نمایی متن کلید ctrl را نگه داشته و غلتک موس را بچرخانید.


فقه 4

شرح لمعه، از هنا مسائل تا پایان کتاب نکاح

شاید بپسندید:  دانلود نمونه سوال آنلاین صرف ساده حوزه علمیه مشهد و قم و اصفحان پایه ۱