دانلود نمونه سوال درس نحو۱(الف) هدایه تا سال ۱۳۹۴ حوزه علمیه خراسان و قم
دانلود نمونه سوال درس نحو۱(الف) هدایه تا سال ۱۳۹۴ حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال درس نحو۱(الف) هدایه تا قبل از خرداد سال ۱۳۹۴ برای حوزه های علمیه خراسان و قم در این مطلب برای دانلود تهیه شده است.

در نمونه سوالات سعی شده است از جدیدترین نمونه سوالات استفاده شود مگر اینکه نمونه سوالات درسی قابل دسترسی نباشد.

با استفاده از لینک زیر می توانید سوالات این درس را دانلود نمایید.

 

دانلود نمونه سوال نحو ۱ الف هدایه حوزه علمیه خراسان
دانلود نمونه سوال ثلث۱
دانلود نمونه سوال ثلث۲ دانلود نمونه سوال درس نحو1(الف) هدایه تا سال 1394 حوزه علمیه خراسان و قم
دانلود نمونه سوال خرداد و شهریور دانلود نمونه سوال درس نحو1(الف) هدایه تا سال 1394 حوزه علمیه خراسان و قم

 

سوالات پایه1 ثلث1و2و3 تا سال 1394
سوالات پایه1 ثلث1و2و3 تا سال 1394

توضیحات بیشتر

18000 تومان – دانلود
سوالات پایه1 ثلث1و2و3 تا سال 1394

توضیحات بیشتر

 
1500 تومان – دانلود
سوالات پایه2 ثلث1و2و3 تا سال 1394

توضیحات بیشتر

1500 تومان – دانلود
سوالات پایه3 ثلث1و2و3 تا سال 1394

توضیحات بیشتر

 
1500 تومان – دانلود
سوالات پایه4 ثلث1و2و3 تا سال 1394

توضیحات بیشتر

 
1500 تومان – دانلود
سوالات پایه5 ثلث1و2و3 تا سال 1394

توضیحات بیشتر

 
1500 تومان – دانلود
سوالات پایه6 ثلث1و2و3 تا سال 1394

توضیحات بیشتر

 
1500 تومان – دانلود
سوالات پایه7 ثلث1و2و3

توضیحات بیشتر

 
1300 تومان – دانلود
سوالات پایه8 ثلث1و2و3

توضیحات بیشتر

 
1300 تومان – دانلود
سوالات پایه9 ثلث1و2و3

توضیحات بیشتر

 
1300 تومان – دانلود
سوالات پایه10 ثلث1و2و3

توضیحات بیشتر

  
1300 تومان – دانلود

 

 

شاید بپسندید:  دوره های سه گانه اگوست کنت