در این قسمت سخنرانی تصویری رحیم پور اذغدی درباره راهبرد آقایان تنبلی در داخل و التماس از خارج برای دانلود تهیه شده است.

دانلود سخنرانی تصویری رحیم پور اذغدی درباره راهبرد آقایان تنبلی در داخل و التماس از خارج

 

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دغدغه و نگاه مهدوی و هشدار به مسئولین