در این قسمت سخنرانی تصویری رحیم پور اذغدی درباره راهبرد آقایان تنبلی در داخل و التماس از خارج برای دانلود تهیه شده است.

دانلود سخنرانی تصویری رحیم پور اذغدی درباره راهبرد آقایان تنبلی در داخل و التماس از خارج

 

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود فیلم آموزش ساختن لگوی شیشه ای