سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل کشور سال ۱۳۹۴ رشته باکتری شناسی دامپزشکی کد ۱۵۰۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.
دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی سال ۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود آزمون دکتری مهندسی عمران محیط زیست سال ۱۳۹۴