سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته سم شناسی کد ۱۵۱۰ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، بیوشیمی (ساختمان- متابولیسم)، زیست شناسی (حیوانی- گیاهی- سلولی و مولکولی، علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی-خون شناسی)، شیمی عمومی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سم شناسی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود نمونه سوال درس علوم حدیث حوزه علمیه ۱۳۹۵