سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته اطلاعات استراتژیک کد ۱۱۵۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان تخصصی، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، اطلاعات، مبانی علم سیاست، اصول روابط بین الملل

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک سال ۱۳۹۴ + کلید

زبان فرانسه و آلمانی برای کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک

شاید بپسندید:  دانلود سوالات دکتری رشته روان شناسی سال ۱۳۹۴