سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر کد ۱۲۷۷ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته، زبان عمومی و تخصصی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.
دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال ۱۳۹۴ + کلید