سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه روان شناسی کد ۱۱۳۳ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های ستون روان شناسی به انگلیسی، آمار و روش تحقیقع روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی، روان شنای رشد، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی اجتماعی، روان سازمانی، روان شناسی امور استخدامیع روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی، آموزه های سناختی هوش و استعدادع روان سنجی، روان شناسی ففیزیولوژیک، انگیزه و هوش، بالندگی سازمانی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد روان شناسی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود آزمون ورودی دکتری مهندسی معدن استخراج سال ۱۳۹۴