سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه فوتونیک کد ۱۲۰۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، الکترومغناطیس، فیزیک مدرن، مکانیک کوانتومی، الکترونیک

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد فوتونیک سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی سال ۱۳۹۴ + کلید