سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته ایمنی شناسی دامپزشکی کد ۱۵۰۶ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، ایمنولوژی،باکتری شناسی،ویروس شناسی و انگل شناسی،بیوشیمی،بیولوژی سلولی و ملکولی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک گرانی سنجی سال ۱۳۹۴