سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته زبان شناسی کد ۱۱۱۰ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، دستور زبان فارسی، زبان شناسی، تاریخ زبان فارسی در ایران، دروس تخصصی ویژه گرایش واژه گزینی و اصلاح شناسی.

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد زبان شناسی سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی ارشد زبان شناسی سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی ارشد زبان آلمانی و زبان فرانسه سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی ارشد زبان آلمانی و زبان فرانسه مجموعه زبان شناسی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات دکتری رشته علوم ارتباطات سال ۱۳۹۴