سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مطالعات دفاعی استراتژیک کد ۱۱۵۴ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، مبانی علم سیاست، اصول روابط بین الملل، مسائل دفاعی ایران، مسائل نظامی و استرتژیک معاصر

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی سال ۱۳۹۴ + کلید