سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی  کد ۱۳۰۴ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تصصی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد توسعه و سیات کشاورزی، مدیریت مزرعه

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی سال ۱۳۹۴