سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه مطالعات زنان کد ۱۱۳۷ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)، مبانی و نظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق، حقوق زن در اسلام، مبانی روان شناسی،

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مطالعات زنان سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مطالعات زنان سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات دکتری رشته آموزش عالی سال ۱۳۹۴