سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته طراحی شهری کد ۱۳۵۱ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، مباحث عمومی و شهرسازی ایران، مبانی نظری مماری، تاریخ معماری و شهرسازی، تحلیل فضاهای معماری و شهری

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد طراحی شهری سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات ورودی ارشد طراحی شهری سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سال ۱۳۹۴ + کلید