سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه زیست دریا: ۱-جانوران دریا ۲-بوم شناسی دریا ۳-آلودگی دریا کد ۱۱۵۷ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، فیزیولوژی جانوری، جانور شناسی (با تأکید بر جانوران دریا) زیست شناسی سلولی و ملکولی، اکولوژی ( با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا)

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد زیست دریا سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی ارشد زیست دریا سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود نمونه سوال درس رسائل ب۲ حوزه علمیه ۹۵