سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی کد ۱۳۲۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت تعاون روستایی، ترویج و آموزش کشاورزی، جامعه شناسی روستایی، روان شناسی اجتماعی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد توسعه روستایی سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی ارشد توسعه روستایی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود آزمون دکتری زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی ۹۴