سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه علوم زمین کد ۱۲۰۱ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، رسوب شناسی و پترولوژی سنگ هاس رسوبی، آب های زیر زمینی، زمین شناسی ایران، زمین شناسی نفت، ژئوشیمی، سنگ شناسی، دیرینه شناسی، زمینه شناسی مهندسی، زمین شناسی ساختمانی، چینه شناسی، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی زیست محیطی.

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم زمین سال ۱۳۹۴ + کلید

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم زمین سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی سال ۱۳۹۴ + کلید